Zajęcia

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH GAMA GAK:

PONIEDZIAŁEK 16:30-18:00 – Zajęcia kreatywne dla dzieci

WTOREK 16:00-17:30 – Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży

ŚRODA 16:00-18:00 – Klub Seniora

CZWARTEK 16:00-19:00 Międzypokoleniowe warsztaty krawieckie (co 2 tyg.)
Kreatywne Panie (co 2 tygodnie)

PIĄTEK 17:00-18:30 Gralnia dla dorosłych (co 2 tygodnie)
16:30-17:30 Gralnia dla dzieci

GODZINY INDYWIDUALNE – Nauka gry na gitarze