Świetlny mostWystawa podsumowuje polsko-norweski projekt „Świetlny most Toruń–Slemmestad”, który opierał się na współpracy artystów specjalizujących się w instalacjach świetlnych oraz projekcjach multimedialnych w technice mappingu 3D.


W ramach projektu powstały dwa unikalne mappingi 3D: jeden na reprezentacyjnej fasadzie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu podczas jednego z najbardziej magicznych festiwali światła w Europie — Bella Skyway Festival (26–30 sierpnia 2014 r.), drugi na fasadzie ponad 100-letnich budynków dawnej fabryki cementu w norweskim Slemmestad podczas Factory Light Festival (12–14 września 2014 r.). Zarówno kompleks budynków dawnej fabryki w Slemmestad, jak i Stare Miasto w Toruniu, to obszary rewitalizacji.


Dzięki projektowi publiczność Bella Skyway Festival miała możliwość podziwiania prac norweskich artystów, z kolei polscy artyści mieli po raz pierwszy szansę zaprezentowania swoich umiejętności podczas festiwalu światła w Norwegii. Projekt połączył twórców dzięki programowi „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.


W projekcie wzięło udział trzech partnerów: Sekkefabrikken Kulturhus — kulturalne centrum Slemmestad, Gmina Royken, realizująca długoterminowy plan rewitalizacji Slemmestad oraz Buskerud and Vestfold University College, kształcący młodych specjalistów w dziedzinie projekcji świetlnych. Liderem projektu była Toruńska Agenda Kulturalna. Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój dialogu międzykulturowego oraz zrozumienia dla różnorodności kulturowej.


Więcej informacji: http://lightbridge.tak.torun.pl/pl/


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Wystawa